China Shoes
"Фокус-Плёкус!" (с) L

и Кирка с Игорем на платформе.